Ideation Camp for uddannelser

Sæt fokus på innovation, kreativitet og iværksætteri – En ny mulighed for at inspirere og uddanne fremtidens innovatører og iværksættere.

En SPUTNiK5 Ideation Camp udfordrer de studerende til at se nye muligheder og finde innovative løsninger på problemer og behov i deres omgivelser.

Gennem denne interaktive camp sætter vi fokus på brugerdrevet innovation, og giver de studerende praktiske værktøjer til at håndtere processen fra den indledende opgavebeskrivelse, over brugerobservation, teknologiundersøgelse og idéudvikling til prototypeudarbejdelse og præsentation af det endelige løsningsforslag. Grundmodellen for konceptet er, at de studerende over et forløb på 2 dage gennemgår en struktureret og intensiv Ideation Camp, i teams af 4-6 personer. Over disse 2 dage vil de studerende bl.a.:

  • Tilegne sig viden om brugere/kunder og identificere deres behov
  • Researche de nyeste teknologiske trends
  • Udvikle innovative løsningsforslag gennem systematisk idégenerering
  • Opbygge en forretningsmodel omkring deres idé
  • Præsentere deres idé for en jury af professionelle forretningsfolk og eksperter

Vi har gennem flere år afholdt Ideation Camps for vores 2. semester Business Development Engineer studerende, for at udfordre dem på deres kreative evne og give dem praktiske og anvendelige værktøjer til idégenerering og konceptualisering. Vi oplever at de studerende, efter forløbet, har en mere systematisk og nytænkende tilgang til problemløsning, og er i stand til at udarbejde idéer og koncepter til innovative nye produkter og services indenfor en lang række industrier.

I. Kazankova, Lektor M.Sc. – Aarhus Universitet Herning

Formål
At gøre deltagerne i stand til at finde udviklingsmuligheder gennem brugerobservation og teknologiundersøgelse, samt at give dem effektive værktøjer til idéudvikling, prototypeudarbejdelse og præsentation af deres løsningsforslag.
Målgruppe
  • Universitetsstuderende
  • Gymnasiestuderende
Varighed
Vi anbefaler at holde campen over 2 dage.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak såfremt du ønsker et event af kortere eller længere varighed.

Pris
Kontakt os for et tilbud på en udfordrende og spændende Ideation Camp for jeres uddannelser.

Struktur

Campen faciliteres som et interaktivt event med en høj grad af learning-by-doing. Vores ideation camp er opdelt i 6 faser som leder de studerende gennem processen trin for trin, bl.a. vha. en supplerende online platform. Deltagerne vil således stifte bekendtskab med essentielle fremgangsmetoder som er uundværlige for enhver innovatør og iværksætter. Herunder finder du en oversigt over campens 6 faser.

Ideation Camp Stages

Se uddybende information om de 6 faser
Kick-off

Ideation Campen startes med et Kick-Off event, hvor der gives en introduktion til forløbet og hvad der forventes af de studerende. Som en del af campens Kick-Off dannes der projekt-teams ud fra 3 profiltyper, samt gennemføres en teambuildingøvelse.

User

Gennem User fasen, skal de studerende ud i marken for at udforske den problemstilling som er valgt for campen, og observere de brugere som er involveret i denne problemstilling. Formålet er at få en god indsigt i det faktiske problem og rammerne hvori problemet opstår, før der arbejdes med den egentlige problemløsning. Fokus i denne faser er på at indsamle information, og afholde sig fra at skabe løsninger.

Technology

Formålet med technology fasen er, at indsamle information om forskellige teknologier som kan være interessante i forhold til campens problemstilling, for efterfølgende at kende disse teknologiers fulde potentiale i forbindelse med problemløsningen. Fokus er igen, som i User fasen, rettet mod informationsindsamling for at skabe gode forudsætninger løsningsforslaget.

Ideation

I Ideation fasen skal der lukkes op for de kreative tanker. Formålet med denne fase er at skabe et løsningsforslag til campens problemstilling på baggrund af de indsamlede informationer. Fokus er gennem denne fase på kreativitet, systematisk idégenerering og konceptskabelse.

Create

Efter at de studerende har skabt et løsningsforslag gennem Ideation fasen, er det i Create fasen tid til at design en prototype samt en præsentation som effektivt kan formidle løsningsforslaget. Der sættes gennem denne fase fokus på at udnytte effektive formidlingsteknikker og skabe en spændende præsentation af løsningsforslaget.

Pitch

Campen afsluttes med en Ptich fase, hvor de studerende skal præsentere deres løsningsforslag til en jury som udvælges på baggrund af campens problemstilling. På baggrund af præsentationerne udvælger juryen det team som er nået frem til det mest lovende løsningsforslag. Desuden vælges også to teams som præmieres for den bedste præsentation samt for den bedste team-ånd.


Tidligere events

Vores Ideation Camp har været afholdt flere forskellige steder i såvel ind- som udland. Herunder kan du se konceptvideoer fra nogle af vores første events. Vi gør opmærksom på at campens indhold siden er blevet raffineret og udviklet yderligere, hvorfor campens struktur i videoerne er anderledes.

Horsens, Danmark
Kilkenny, Irland
Kuala Lumpur, Malaysia