Intel

Intel ønskede at iværksætte et internationalt initiativ, som kan motivere og engagere studerende på gymnasieniveau over hele verden, til at interessere sig for teknologibaseret innovation og iværksætteri. Initiativet skal være generisk og universelt anvendeligt, for at passe til de mange forskellige kulturer verden over.

SPUTNiK5s leverence

SPUTNiK5 udviklede, i samarbejde med Intel, et nyt spil-baseret undervisningskoncept. Konceptet benytter sig af elementer kendt fra gameification for at engagere de studerende i en spændende lærings- og oplevelsesproces i innovation og idéudvikling. I løsningen blev der ligeledes lagt vægt på at inddrage følgende parametre:

  • Identifikation af faktiske brugerbehov
  • Idéudvikling og kreativt teamwork
  • Undersøgelse af nye teknologier og trends
  • Effektiv præsentation af løsningsforslag

De studerende konkurrerer på samme tid mod hinanden i teams for at løse de realistiske udfordringer – teamet med det mest nytænkende, potentielle og realistiske løsningsforslag vinder.

Konceptet er i dag en del at Intels globale Entrepreneurship program.
Se mere om konceptet på http://www.intelpls.com/ideation/index.html

Navnet Intel, Intel Entrepreneurship Programs samt Intel logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.


Presse

Video – Horsens, Danmark
Video – Kilkenny, Irland