Aarhus Universitet, Herning

AU Herning har vundet flere priser i årenes løb, for deres innovative og nytænkende uddannelser. AU Herning ønskede at positionere sig, som værende førende inden for teknologi- og forretningsinnovation overforen målgruppe af gymnasieelever, samt de eksisterende elever.

SPUTNiK5s leverance

SPUTNiK5 har bidraget til at uddanne AU Hernings studerende i innovation, kreativitet og idéskabelse ved at designe og gennemføre spændende kurser og intense 48-timers Ideation Camps.

For at promovere AU Herning blandt gymnasieelever, har SPUTNiK5 arbejdet med at koordinere og facilitere det årlige arrangement Innovationsdag i 2008 og 2009, hvor op mod 600 studerende deltog.

Innovationsdag 2008 på AU Herning