Konceptinnovation

Koncept innovation henviser til en unik tilgang til innovation, som er drevet af kundefokuserede produkt-, service-, eller udviklingsprojekter.

Konceptdrevet innovation starter med at opnå en dybdegående forståelse for kunden og dennes problemer, inden man bevæger sig ind i en proces med en række hurtige udviklingsiterationer, bestående af kreativ idéudvikling, prototypeudarbejdelse, testforløb og videreudvikling af løsningen, indtil et banebrydende, innovativt, kundefornøjende produkt eller servicekoncept er opnået.

En virksomheds evne til at bedrive koncept innovation afhænger ikke udelukkende af dens procesmodel og medarbejderkompetencer, men i høj grad også af udviklingen af en oprigtig innovationskultur med tværgående samarbejde og en ikke-egoistisk tilgang til problemløsning, hvor forskelligheder bliver værdsat.

Konceptudvikling

Du tænker måske “Hvad er et koncept?”. Et koncept er en specifik beskrivelse af et produkt, service eller proces, og er altså ikke et faktisk produkt – men en struktur for hvordan produktet skal fungere i ord og billeder med dertilhørende prototyper, specifikationer, forretningsplaner m.m.

Så hvorfor udvikle koncepter? Det er fordelagtigt at adskille konceptudviklingen fra den egentlige produktudvikling, da alt er muligt gennem konceptfasen. Der er endnu ikke afsat ressourcer til produktion, der findes ingen fysiske eller organisatoriske begrænsninger for form og indhold af det nye produkt. Jo færre ressourcer der er investeret, jo mindre er behovet for risiko reducering, des større bliver friheden i projekttet.

Innovativ konceptudvikling handler i alt sin enkelthed om, at udnytte den frihed som findes i de tidlige stadier af en udviklingsproces, til at udvikle yderst innovative og revolutionerende nye produkter, processer og services.

Nyttigt hvis du har behov for…
  • At udvikle radikalt anderledes produker, processer eller services til nye eller eksisterende kunder.
  • At forøge virksomhedens innovative kapabilitet.
  • At skabe en fælles forståelde for innovationsprocessen.
Resultatet…
  • Koncepter og roadmaps for radikalt nye og innovative produkter og services, baseret på oprigtige kundebehov.
  • Medarbejderudvikling indenfor de essentielle innovationsevner.
  • En mere dynamisk, agil og løsningsorienteret kultur i organisationen.